Lid worden?

Lid worden?
Lid worden van dé gezelligste 2CV club van het Noorden kan natuurlijk ook!
Voor slechts € 21,50 per kalenderjaar bent u al lid van de 2CV Club Winschoten.

Laat u de contributie per automatisch incasso innen, dan bedraagt de contributie per kalenderjaar slechts  € 20,00!!!
Clubblaadje
U ontvangt dan vijf á zes keer per jaar ons clubblad, het ‘TPV-Journaal’, boordevol eendeninfo en nieuws over evenementen en ritten die er worden georganiseerd. Daarnaast support u een club die zich met ziel en zaligheid inzet voor het lelijke eendje en het voortbestaan van deze passie.

Praktische informatie. Om u aan te melden kunt u uw gegevens mailen naar onze penningmeester, Maaike Sparreboom. Wanneer u in uw bericht aangeeft dat u gebruik wilt maken van de automatische incasso, vermeld dan ook uw rekeningnummer, waarna de verlaagde contributie van uw rekening wordt afgeschreven. U ontvangt daar natuurlijk bericht over. Wanneer u halverwege het jaar lid wordt, dan betaalt u de contributie uiteraard naar rato van het kalenderjaar.

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso, dan kunt u de kosten van het lidmaatschap zelf overmaken naar de bankrekening van de club:  NL 93 RABO 0307 3736 30. Na ontvangst wordt u het laatste clubblad, indien nog voorradig, nagestuurd. Zo komt u alvast in de juiste sfeer!

Wij hopen u snel te zien op één van onze activiteiten.